Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół
i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

ul. Tadeusza Kościuszki 12,
28-500 Kazimierza Wielka
REGON: 290619996
NIP: 662-128-38-88
TEL: (41) 35 22 145

TOP
Skip to content