ORGANIZACJA SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK

Ustalając plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka, a także określając granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy, Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie z zasadami uregulowanymi w art. 39 ust. 1-3 Prawo oświatowe w myśl, których sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
GMINY KAZIMIERZA WIELKA

SZKOŁY PODSTAWOWE

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

DANE KONTAKTOWE
ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka
tel.: (41) 35 21 352

DYREKTOR SZKOŁY
Monika Szaleniec

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej

DANE KONTAKTOWE
ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka
tel.: (41) 35 21 591

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Głogowiecki

Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach

DANE KONTAKTOWE
Kamieńczyce 24, 28-500 Kazimierza Wielka
tel.: (41) 35 22 626

DYREKTOR SZKOŁY
Wanda Fryt

Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Ks. Andrzeja Biernackiego

DANE KONTAKTOWE
Wielgus 59, 28-500 Kazimierza Wielka
tel.: (41) 35 25 108

DYREKTOR SZKOŁY
Elżbieta Wojtasik

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

Publiczne Przedszkole Samorządowe
im. Parkowe Skrzaty w Kazimierzy Wielkiej

DANE KONTAKTOWE
ul. Kościuszki 9, 28-500 Kazimierza Wielka
tel.: (41) 35 21 491

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ewa Włusek

Publiczny Żłobek Samorządowy
w Kazimierzy Wielkiej

DANE KONTAKTOWE
ul. Kościuszki 9, 28-500 Kazimierza Wielka
tel.: +48 533 327 745

DYREKTOR ŻŁOBKA
Monika Cichacka

TOP
Skip to content