OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU
OBOWIĄZKU NAUKI

Poniżej zamieszczone zostało oświadczenie o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko. Aby pobrać plik w formacie .PDF kliknij w dokument.

POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Poniżej zamieszczona została wszelka dokumentacja dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego oraz oświadczenie wnioskodawcy dot. przyznania stypendium. Każdy z dokumentów posiada format .PDF i jest możliwy do pobrania po kliknięciu w obszar objęty tytułem dokumentu. Aby wypełnić wniosek - kliknij w odpowiednie pole z nazwą wybranego dokumentu, a następnie wydrukuj go.

PŁACE

Poniżej zamieszczona została wszelka dokumentacja związana z zakresem płac, tj. oświadczenia, wnioski, kwestionariusze oraz PIT-2. Każdy z dokumentów posiada format .PDF i zostanie pobrany automatycznie po kliknięciu w obszar objęty tytułem dokumentu.
Aby wypełnić wniosek - kliknij w odpowiednie pole z nazwą wybranego dokumentu, a następnie wydrukuj go.

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Poniżej zamieszczona została wszelka dokumentacja kasy zapomogowo-pożyczkowej. Każdy z dokumentów posiada format .PDF i zostanie pobrany automatycznie po kliknięciu w obszar objęty tytułem dokumentu.
Aby wypełnić wniosek - kliknij w odpowiednie pole z nazwą wybranego dokumentu, a następnie wydrukuj go.

TOP
Skip to content